İletişim Bilgileri
İletişim Formu
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
KİŞİSEL BİLGİLER
Ad * :
Soyad * :
Doğum Yeri * :
Doğum Tarihi * :
Mesleğiniz *
(varsa akademik unvanınız)
:
Sigorta Sicil Numaranız :
Ev Telefonunuz * :
İş Telefonunuz :
Ev Adresiniz * :
E-mail Adresiniz :

 
ÖĞRENİM DURUMUNUZ
Ortaokul'dan başlayarak, okulun adını, mezun olduğunuz bölüm veya branşı, devam ettiğiniz yılları ve mezuniyet derecenizi yazınız
Ortaokul :
Lise :
Üniversite :
Yüksek Lisans :

 
YABANCI DİL
Bildiğiniz Yabancı Diller Nasıl Öğrendiniz Konuşma Okuma Anlama Yazma

 
AİLENİZ ÇOCUKLARINIZ
  Adı Mesleği
Eşinizin
Babanızın
Annenizin
Adı Yaşı

 
Herhangi bir dernek/kulübe üye misiniz?
(Akademik, Bilimsel, Ticari, Spor, Hobi, Mesleki ya da meslek harici dernekler veya kulüpler)
: Evet Hayır
Hobileriniz ya da özel meraklarınız :
Bakmakla mükellef olduğunuz kişiler
(Sadece yakınlık derecelerini yazınız)
:
Herhangi bir bedeni arızanız var mı?
(Devam eden hastalığız, allerjiniz, sakatlığınız, vb.)
: Yok    Var
Askerliğinizi yaptınız mı?
(Tecilli ise tecil süresi)
: Yıl*
Şoför ehliyetiniz var mı?
(kaç yıllık olduğunu yazınız)
: Var    Yok   Yıl *
Bilgisayar Kullanımı
(Bilgisayar kullanıyorsanız, kaç yıldır, hangi donanımlar ve yazılımlarla çalışabiliyorsunuz, uzmanlaştığınız paket programlar, vb. ayrıntı veriniz)
:  

 
Hangi görevde çalışmak istiyorsunuz? * :
Son çalıştığınız işyerindeki aylık ücretiniz * : TL
İstediğiniz aylık ücret *
(Emeğinizin Sizce Değeri)
: TL
İşe başlayabileceğiniz tarih * :
Son çalıştığınız işyeriyle temas kurabilir miyiz? : Evet Hayır

 
Firma Adı ve Yeri Göreviniz İlk Amiriniz Tarihler Ayrılma Nedeni
Hakkınızda referans verebilecek, akrabanız olmayan kişiler *
(Tercihen daha önce çalıştığınız işyerlerindeki amirleriniz ya da çalıştığınız / hizmet verdiğiniz kişiler)
Adı Soyadı İşi / Unvanı Adresi / Çalıştığı Yer Telefon / Fax No

 
Yanında * olan boşluklar doldurulması zorunlu olan bölümlerdir.
Müracaat sahipleri, gerekli durumlarda yazılı veya sözlü olarak sınanabilirler.
Yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, işe başlatılmış olsalar dahi, durumun anlaşılması halinde işten çıkartılabilirler.
İşe alınmasına karar verilenler için iş kanunu çerçevesinde deneme süresi geçerli olup, bu sürenin sonunda uygun görülen aday, resmen işe başlatılır.